ค่ายภาษาอังกฤษ

รู้จักเรา " ทีมห้องเรียน" 

 ทางทีมห้องเรียน รับจัดค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคคลทั่วไป จากประสบการณ์มากกว่า 7 ปี เราได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ ทางเราเน้นการจัดกิจกรรมแบบ ไม่น่าเบื่อ  สนุกสนาน  พร้อมด้วยวิทยากรมากความสามารถ การจัดกิจกรรมของเราเป็นการจัดรูปแบบใหม่ เน้นการทำงานเป็นทีม ไปควบคู่กับความสนุกสนาน

 

วัตถุประสงค์

การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษนั้น พวกเราคาดหวังในการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการเรียนรู้แบบธรรมชาติ วิทยากรของเรานั้น มากด้วยประสบการณ์และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เข้าร่วมเกินทัศนคติต่อภาษาอังกฤษในทางที่ดี

 

ประสบการณ์

มากกว่า 40 สถาบันชั้นนำของประเทศที่ใช้บริการจัดค่ายกับทางเรา นอกจากนี้ทางเรายังได้รับเกียรติกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มอบโอกาสและแบ่งปันความรู้ให้กับทางเรา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,981