ศาลเจ้านาจา - วัดแสนสุข - สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ช่วงเช้า           นำคณะสักการะบูชาองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไทจื้อ(องค์พระจตุรพิธพรชัยเทพ) ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ และปวงเทพเจ้าทั้งหลาย อาทิ พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม พระศรีอริยเมตตรัย องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ ฯลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลชม สถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตาโบราณวัตถุล้ำค่า พบความเป็นที่สุดในโลกหลากหลายสิ่ง ได้แก่มังกร สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ถือว่ายิ่งมากยิ่งเป็นสิริมงคล มีมากถึง 2,840 ตัว กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน และเป็นสถานที่ที่มีองค์ไท้ส่วยเอี๊ย (ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์) ครบ 60 องค์

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทยชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องราวของทะเล ระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล รวมทั้งความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน

 

ช่วงบ่าย          ออกเดินทางไปวังแสนสุข เป็นสถานที่จำลองเหตุการณ์ในอดีต ครั้งพุทธกาล มีรูปปั้นแสดงเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ต่อด้วยสะพานปลาอ่างศิลาเรือประมงต่างๆ จะมาเทียบท่าที่สะพานปลาเพื่อขึ้นอาหารทะเล และจะมีพ่อค้าแม่ค้านิยมมารับซื้อกุ้ง หอย ปู ปลา และปลาหมึก เพื่อนำไปขายต่อ ส่วนชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปนั้น ก็สามารถซื้ออาหารจากที่นี่ไปทำเองที่บ้านได้ ที่นี่นอกจากจะจำหน่ายอาหารทะเลแล้ว ยังมีสินค้าท้องถิ่นต่างๆ เช่น ครกหิน หินแกะสลักรูปต่างๆ

 

จากนั้นเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

Visitors: 234,981