เกี่ยวกับบริษัท

บริการของห้องเรียน

1. รับจัดค่ายวิชาการ ค่ายโซโรบัน

2. ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อประเทศอินเดีย

3. จัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษให้กับองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ

4. บริการจัดทำวีซ่านักเรียนของประเทศอินเดีย

5. บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เวลาทำการ

จันทร์ ถึง ศุกร์                 09.00-17.00

เสาร์                             09.00-12.00

หยุดอาทิตย์และวันหยุดราชการ

 

หน่วยงานเคยใช้บริการเรา

 • โรงเรียน วัฒนศึกษา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียน เชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • โรงเรียน ศิริวัฒนา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จังหวัดอ่างทอง
 • โรงเรียนอนุบาลจิตอาทร จังหวัดสมุทรปราการ
 •  คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดลำพูน
 • โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • โรงเรียนสินแร่สยาม
 • โรงเรียนเทศบาล 2 บางมูลนาก
 • โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมป์
 • โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
 • โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงหเสนีย์ 4 
 • วิทยาลัยพานิชการบางนา
 • โรงเรียนบ้านเวียงพางคำ
 • โรงเรียนศรีสวัสดิ์ จังหวัดน่าน
 • โรงเรียนอนุบาลดำรงราชนุสรณ์ กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีษะเกษ
 • โรงเรียนกุญแจคริสเตรียน 
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา และ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
 • โรงเรียนจตุพักตรพิมาน รัชดาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนวัดกลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธ์ 
 • โรงเรียนนานาชาติ อเมริกัน แปซิฟิค
 • โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • เทศบาลตำบลด่านสำโรง
 • โรงเรียนเทพศิรินทร์คลอง 13 ปทุมธานี
 • สมาคมพัฒนาแม่เมาะ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • โรงเรียนหนองเรือวิทยา จังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
 • วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 • โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
 • โรงเรียนขุขันธ์ จังหวัดศรีษะเกษ
 • โรงเรียนจอมทอง
 • โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
 • โรงเรียนสาธิตราชภัฏอุตรดิตถ์
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แม่จัน
 • โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
 • โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชนูปถัมป์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ
 • โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต
 • โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์
Visitors: 233,072