หลักสูตรจินตคณิต

หลักสูตรจินตคณิต สำหรับสถานศึกษา

เรียนจินตคณิตมีประโยชน์ยังไง

การเรียนจินตคณิต วัตถุประสงค์หลักคือการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมๆกัน โดยใช้ลูกคิดเป็นเสื่อหลักในการเรียน นอกจากนั้นผู้เรียนจะสามารถเข้าใจตัวเลขในเชิงปริมาณและเชิงสัญลักษณ์ การคิดเลขที่ถูกต้องและแม่นยำ โอกาสในการพัฒนาในการใช้ลูกคิดเป็นสื่อหลักเหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 5-15 ปี ดังนั้น อย่าพลาดโอกาสอันสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนในวัยนี้

สมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

สมองซีกซ้าย และ สมองซีกขวา เด็กส่วนมากจะใช้สมองซีกซ้ายด้านเดียวในการพัฒนา โดยขาดการใช้สมองซีกขวา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความฉลาด

หน้าที่ของสมองซีกซ้าย

 • การคิดวิเคราะห์
 • ภาษา
 • การคำนวณ

หน้าที่ของสมองซีกขวา

 • การสังเคราะห์ข้อมูล
 • จินตนาการ
 • ความคิดสร้างสรรค์

การเรียนจินตคณิตผ่านลูกคิดเป็นวิธีทางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการใช้สมองสองซีกในเวลาเดียวกันได้

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. มีสมาธิเพิ่มขึ้น
 2. เพิ่มศักยภาพในการจำ
 3. ทำให้สามารถฟังและอ่านได้เร็วขึ้น
 4. ฝึกคิดเป็นระบบ
 5. คิดเลขเร็ว

หลักสูตรสถานศึกษา

คณะครูต้องได้ผ่านการอบรมจากทางสถาบันก่อนนำเข้าไปทำการเรียนการสอนจริง โดยทางสถาบันมีหัวข้อในการอบรมดังต่อไปนี้

 1. จินตคณิตและประวัติความเป็นมาของลูกคิด
 2. ความสำคัญของคณิตศาสตร์และลูกคิด
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนและตัวเลข
 4. พื้นฐานการนับตัวเลขโดยใช้นิ้วมือ
 5. พื้นฐานการบวก ลบ ตัวเลขโดยการใช้นิ้วมือ
 6. พื้นฐานการใช้ลูกคิด
 7. พื้นฐานการบวก ลบ โดยการใช้ลูกคิด
 8. พื้นฐานการบวกลบเลขฐาน 10 โดยการใช้ลูกคิด
 9. พื้นฐานการลบเลขฐาน 10 โดยการใช้ลูกคิด
 10. พื้นฐานการบวกเลขฐาน 5 โดยใช้ลูกคิด 
 11. พื้นฐานการลบเลขฐาน 5  โดยใช้ลูกคิด 
 12. พื้นฐานการบวกและลบเลขฐาน10 และฐาน 5 
 13. การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา

บริการอบรมฟรีให้กับสถานศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการจำหน่ายอุปกรณ์ลูกคิด และหนังสือแบบฝึกหัดชุดละ 300 บาท/คน/ระดับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 233,072