ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย 

 ถ้าเราลองมาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ส่งบุตรหลานไปประเทศอินเดียแล้ว ยังถือว่าถูกกว่าประเทศอื่นๆ ยิ่งหากคำนวณดีๆค่าใช้จ่ายอาจพอๆกับส่งเรียนในไทยเลยก็ว่าได้ มารู้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นกันนะครับ หากไม่เข้าใจ หรือสงสัย อย่าลังเลที่จะถามครับ ยินดีให้บริการ

 

หมวด 1  ค่าบริการดำเนินเรื่องในไทย ติดต่อประสานงานอินเดีย ปีแรก

ค่าบริการ          35,000 บาท     (ใบเสร็จออกในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดห้องเรียน)

ค่าวีซ่า             4,000 บาท

ค่าตั๋วเครื่องบิน   เฉลี่ยนอยู่ที่ 8,500 -20,000 บาท 

เป็นค่าบริการยื่นวีซ่า (ไม่รวมค่าวีซ่าของสถานทูต) จัดหาสถานศึกษา และบริการส่งนักเรียนไปถึงโรงเรียน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินของเจ้าหน้าที่)

 หมวด 2      ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายในอินเดีย

ค่าเทอม       จ่ายตามความเป็นจริง สามารถแลกทราเวลเช็ค หรือ โอนไปทางโรงเรียนโดยตรง

ผู้ปกครองท้องถิ่น     ปีละ 20,000 บาท


หมายเหตุ: ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 233,072