T-john College

 T-john College 

สถานที่ตั้ง SG-4, Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore, Karnataka  560 042

จุดเด่นของ T-john College

วิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองบังกาลอร์ วิทยาลัยแห่งนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bangalore University  มหาวิทยาลัยแม่ที่จะคอยออกข้อสอบและให้ปริญญาสำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  ในประเทศไทยรับรอง เรามาพูดถึงวิทยาลัยแห่งนี้ดีกว่าครับ วิทยาลัยแห่งนี้อาจจะออกนอกเมืองไปนิดนึง แต่การเรียนการสอนของเค้าไม่แพ้ที่ใดๆในบังกาลอร์นะครับ อาจารย์ทุกท่านเอาใจใส่ดี สามารถทำให้น้องสำเร็จการศึกษาตามที่น้องตั้งเป้าหมายไว้ น้องๆนักเรียนจะได้พบกับเพื่อนๆชาวอินเดีย บางทีหน้าตาอาจไม่เป็นมิตร แต่ทางเราอยากลองให้น้องๆลองเข้าไปสัมผัสเค้าจริงแล้วน้องๆจะหลงรักความเป็นคนอินเดียเองครับ เพื่อนในวิทยาลัยเป็นมิตรกันดีครับ  ดังนั้นเราขอเสนอวิทยาลัยแห่งนี้เป็นทางเลือกสำหรับน้องๆ

อาหาร เป็นแบบไม่มังสวิรัติ (Non-Vegetarian)

   คุณภาพการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ ประมาณ ปีละ 150,000 – 200,000 บาท

เว็บไซต์สถานศึกษา www.tjohncollege.com

สาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่

-  Bachelor of Hotel Management-  Bachelor of Business Management

-  Bachelor of Computer Science-  Bachelor of Micro Biology

-  Bachelor of Fashion Technology-  Bachelor of Bio Technology

-  Bachelor of Genetics-  Bachelor of Computer Application

-  Bachelor of Journalism-  Master of Business Management

-  Master of Computer Application-  Master of Bio Technology

-  Master of Bio Chemistry

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 233,072