Indus international school

 Indus International School 

สถานที่ตั้ง Billapura Cross, Sarjapur, BangaloreKanataka India

จุดเด่นของ Indus International School

โรงเรียนนี้ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนอยู่ในระดับที่ดี โดยมาตรฐานการศึกษาของที่นี่นั้นนักเรียนและครูเป็นจุดศูนย์กลางของการที่จะเรียนรู้ร่วมกัน  โรงเรียนนี้ใช้หลักสูตรแคมบริดจ์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มาจากประเทศอังกฤษ ดังนั้น นักเรียนที่จบจากโรงเรียนนี้จะได้รับประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ  มีเกียรติและศักดิ์ เทียบเท่ากับนักเรียนที่จบจากประเทศอังกฤษทุกประการ   สภาพแวดล้อมภายในนั้นก็จัดได้ว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  อีกทั้งนักเรียนยังสามารถได้เรียนกับอาจารย์ชาวอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของภาษาและเจ้าของสำเนียงอย่างแท้จริงอีกด้วย   ส่วนทางด้านอาหารการกินนั้นในโรงเรียนก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับดี  เพราะว่านักเรียนจะได้รับประทานอาหารทั้งอาหารอินเดียอาหารนานาชาติรวมไปถึงอาหารไทยอีกด้วย   การทานอาหารนั้นนักเรียนสามารถเลือกตักทานได้เองตามความชอบของนักเรียน หรือนักเรียนสามารถนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้าไปต้มได้ในห้องครัว ในบางครั้ง

หลักสูตร ICSE

อาหาร เป็นแบบไม่มังสวิรัติ (Non-Vegetarian)

    คุณภาพการศึกษา  ดีมาก

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ ประมาณ ปีละ 300,000 บาท

เว็บไซต์สถานศึกษา www.indusschool.com

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,281