Jain residential international school

Jain Residential International School 

สถานที่ตั้ง   Jakkasandra Post, Kanakapura Taluk, Ramanagara - 562112, Bangalore

จุดเด่นของ Jain Residential International School

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา แต่ได้ทำการแบ่งอย่างชัดเจนระหว่างชายกับหญิง โรงเรียน Jain International School เป็นสถาบันในเครือ JGI (Jain Group Institute) ซึ่งได้รวมสถาบันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับประกาศนียบัตร   โดยได้รวมไว้อยู่ในสถาบันแห่งนี้ ส่วนเรื่องอาหารทุกโรงเรียนในเครือ JGI จะรับประทานอาหารเป็นมังสวิรัต (Veg.) โดยจะเน้นมันฝรั่งที่เป็นอาหารแทนเนื้อสัตว์ เพราะมันฝรั่งจะมีไขมันและพลังงานแทนเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี โดยจะเป็นอาหารทั้งอินเดีย , อาหารไทย , อาหารเกาหลี  จึงทำให้นักเรียนไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเลย และโรงเรียนแห่งนี้ยังได้ให้ความสำคัญทางด้านกีฬาเป็นอย่างมาก ดังนั้นนักเรียนทุกคนต้องมีกีฬาที่ตนเองถนัดเพื่อออกกำลังกายในทุก ๆ วัน  โดยถือว่าเป็นวิชาเอกเลยก็ว่าได้ส่วน

หลักสูตรหลักสูตร  IGCSEและหลักสูตร  CBSE

อาหาร เป็นแบบมังสวิรัติ (Vegetarian)

    คุณภาพการศึกษา   ดีมาก

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ ประมาณ ปีละ 300,000 บาท

เว็บไซต์สถานศึกษา www.jirs.ac.in

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,980