โรงเรียน Bishop girl

 Bishop Cotton Girls' School 

สถานที่ตั้ง Bangalore Kanataka India

จุดเด่นของ Bishop Girl School

เป็นโรงเรียนแผนกหญิงล้วน  แต่เป็นโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนชายล้วนแต่อยู่คนละสถานที่กัน   ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2408  อยู่ใจกลางเมืองบังกาลอร์ บนเนิน Westward Ho ใกล้ย่าน MG Rd.  โดยโรงเรียนนี้จัดได้ว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองบังกาลอร์  ส่วนจำนวนเด็กนักเรียนไทยก็จัดว่ามีมากพอสมควร  ส่วนทางด้านอาหารการกินนั้นจะเป็นอาหารทางอินเดียตอนใต้  ในเรื่องความเป็นอยู่นั้นถือว่าค่อนข้างดี มีระบบสาธารณูปโภคให้บริการ  คณะครูอาจารย์ก็ดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผลการเรียนหรือความเป็นอยู่ด้านอื่นๆ  จึงเป็นโรงเรียนที่น่าสนใจอีกโรงเรียนหนึ่ง

หลักสูตร ICSE

อาหาร เป็นแบบไม่มังสวิรัติ (Non-Vegetarian)

คุณภาพการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ  เตรียมค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 200,000-250,000 บาท

เว็บไซต์สถานศึกษาhttp://www.bishopcottons.com/bcgs/bgirls.htm

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,981