Rock vale academy school

 Rockvale Academy school 

สถานที่ตั้ง Kalimpong, West Bengal, India

จุดเด่นของ Rock valve school

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา  ตั้งอยู่บนเนินเขาในอำเภอกาลิมปง  เมืองดาร์จิลิ่ง  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ถือว่ามีคุณภาพอีกแห่งหนึ่งของเมือง  โดยนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้เป็นเด็กดีและน่ารักกันทุกคน ดังนั้นจึงทำให้ท่านผู้ปกครองหมดความกังวลในเรื่องของการกินการอยู่ของบุตรหลาน และอาหารของที่นี่ก็เป็นอาหารเนปาลี  และในปี 2551 โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์สอบ IELTS โดยBritish Council 

หลักสูตร ICSE

อาหาร เป็นแบบไม่มังสวิรัติ (Non-Vegetarian)

คุณภาพการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ ประมาณ ปีละ 190,000 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,981