โรงเรียน St. Joseph convent Kalimpong

 ST.Joseph Convent School

สถานที่ตั้ง Kalimpong. West Bengal , India

จุดเด่นของ ST.Joseph Convent School

 เป็นโรงเรียนหญิงล้วนตั้งอยู่ในเมือง Kalimpong ซึ่งเป็นอำเภอหลักอีกอำเภอหนึ่งของเมือง Darjeeling ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีอีกแห่งหนึ่ง  เป็นโรงเรียนที่มีจำนวนเด็กไทยที่เข้าเรียนน้อย  จึงทำให้นักเรียนที่เข้าศึกษาที่นี่ได้รับประสบการณ์ทางด้านภาษา ในส่วนของค่าใช้จ่ายถือว่าไม่แพงมาก ความเป็นอยู่ของโรงเรียนนี้ถือว่าดี โดยโดยอาหารจะเป็นอาหารแบบเนปาล   มีรสชาติคล้ายๆกับอาหารไทย  ดังนั้นความกังวลเรื่องอาหารของน้องๆ คงหมดไป  สิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนแห่งนี้ คือ  สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก สมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน   ก็ทรงเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้  โดยทรงเข้ารับการศึกษาเมื่อปี 1999-2000 

 หลักสูตร ICSE

อาหาร เป็นแบบไม่มังสวิรัติ 

คุณภาพการศึกษา       ดีมาก

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโดยประมาณ  ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นควรเตรียมเงินไว้ประมาณ 200,000 (รวมทั้งหมด)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 233,072