โครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ

ขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ให้โอกาสเราได้จัดโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
Visitors: 234,981