ระยะเวลาการศึกษา

ปริญญาตรี Bachelor Degree

ปริญญาตรี Bachelor Degree คณะที่ใช้ในระยะเวลาการศึกษา 3  ปี  คือ

Degree

Level

Length

Qualification

Art

First degree

3 years

Bachelor of Art (BA.)

Computer Science (Hardware)

First degree

3 years

Bachelor of Science (B.Sc.)

Commerce

First degree

3 years

Bachelor of Commerce (B.Com.)

Computer (Software Program)

First degree

3 years

Bachelor of Computer Application (BCA.)

 

ระดับปริญญาตรี Bachelor Degree คณะที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 4-5 ปี คือ

Degree

Level

Length

Qualification

Architecture

First degree

4 or 5  Years

Bachelor (B.Arch)

Density

First degree

4 years

Bachelor (BDH.,BDM.,BDS.)

Engineering / Technology

First degree

4 years

Bachelor (BE.,B.Tech)

Law

First degree

5 years

Bachelor (LLB.)

Medicine

First degree

5.5 years (includes 1 year  rotation)

Bachelor (MBBS., BAMS.,BUMS.,BHMS.)

Pharmacy

First degree

4 or 5 years

Bachelor (B.pharm)

Veterinary science and animal husbandry

First degree

4 or 5 years

Bachelor (B.Sc-Tet.)

Agriculture

First degree

(Normally) 4 years

Bachelor (B.Sc+area of specialization)

 

*ยกเว้นในคณะศึกษาสาสตร์เท่านั้น สำหรับบุคคลที่ต้องการเป็นอาจารย์ต้องจบปริญญาตรีในสาขาใด ๆ ก็ตามที่ตนเองเลือกเรียนและจบการศึกษามา ถึงจะสามารถเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ได้ Bachelor of Education (B.Ed)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 234,281