หลักสูตร NIOS

3.  ระบบ National Institute fof Open school (NIOS/N.O.S)

 ระบบนี้เปรียบได้กับการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศไทย  รัฐบาลอินเดียก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1989 เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนที่ยากไร้และคนด้อยโอกาสที่ต้องการเรียนหนังสือและไม่ได้จบการศึกษาตามระบบปกติที่กระทรวงศึกษาอินเดียกำหนดไว้  คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)   ส่วนมากจะเป็นนักเรียนที่มีอายุมากกว่าเกณฑ์หรือบุคคลพิการที่ไม่สามารถมาเรียนได้ทุกวัน  ในระบบนี้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือเรียนอยู่ที่บ้านได้  สำหรับคนพิการเมื่อถึงเวลาสอบทางรัฐบาลจะจัดสอบให้กับบุคคลที่พิการที่บ้าน  ระบบนี้สามารถเข้าสมัครเรียนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการกำหนดเวลารับสมัคร นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในระบบนี้กว่า 95 % เป็นนักเรียนประเทศทิเบต เนปาล และประเทศใกล้เคียง  ค่าเรียนต่อปีค่อนข้างที่จะถูกมาก ในการจัดการสอนที่โรงเรียน ส่วนมากอาจารย์จะให้นักเรียนอ่านและค้นคว้าข้อมูลเองซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศอินเดีย จึงทำให้การสอบไม่ยากจนเกินไป เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนยากไร้จริง ๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐบาลอินเดีย เท่านั้น ระบบนี้ไม่แนะนำให้เด็กนักเรียนไทยเข้าไปศึกษา ถึงแม่ว่าจะง่ายและจบได้เร็ว เพราะกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไม่รับรอง และไม่สามารถสอบเข้าเรียนระดับชั้นการศึกษาระดับต่าง ๆในไทยได้ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก 

Visitors: 234,981