ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศอินเดีย

หจก. ห้องเรียน  บริการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศอินเดีย โดยทีมมืออาชีพ  

คติพจน์   Your kids are our kids

พันธกิจ  

 1. มุ่งมั่นและพัฒนาวางแผนแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียน
 2. มุ่งมั่นและพัฒนา จัดหาที่เรียนที่พัก ผู้ปกครองท้องถิ่นในประเทศอินเดีย ที่มีมาตรฐาน เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
 3. มุ่งมั่นและพัฒนา ดูแล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ความประพฤติ หรืออื่นๆ ตลอดเวลาที่นักเรียนพำนักอยู่ที่ประเทศอินเดีย

ปรัชญา   experience is the best teacher

 

  • taj-mahal-india.jpg
   ทำไมต้องอินเดีย อินเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีประชากรมากกว่า 1,200 ล้านคน เป็นอันดับ 2 ต่อจากประเทศจีน มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก อินเดียเ...
  • cam_2.jpg
   โครงสร้างทางการศึกษาของประเทศอินเดีย ระดับประถมศึกษา เกรด 1-5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกรด 6-10 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรด 11-12 ระบบการศึกษาของประเทศอินเดียนั้น ประเทศ...
  • 6.jpg
   ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาประเทศอินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสอนทั้งหมด ซึ่งอังกฤษเป็นผู้วางรากฐานไว้ แต่การเข้าศึกษาในระดับปริญญาไม่ต้องใช้ TOEFLIELTS เพ...
  • 12665714_10156457846720557_1750656398_n.jpg
   ปริญญาตรี Bachelor Degree ปริญญาตรี Bachelor Degree คณะที่ใช้ในระยะเวลาการศึกษา 3 ปี คือ Degree Level Length Qualification Art First degree 3 years Bachelor of ...
  • 20100716134301.jpg
   ปริญญาโท Master Degree ระดับปริญญาโท Master Degree คณะที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี คือ Master of Education (M.Ed) ระดับปริญญาโท Master Degree คณะที่ใช้ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีครึ่ง คือ...
  • money.jpg
   ค่าใช้จ่ายการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย ถ้าเราลองมาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ส่งบุตรหลานไปประเทศอินเดียแล้ว ยังถือว่าถูกกว่าประเทศอื่นๆ ยิ่งหากคำนวณดีๆค่าใช้จ่ายอาจพอๆกับส่งเ...
  • P1050919
   เรามีความสุขครับที่ได้บริการพวกท่านด้วยความเต็มใจ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 227,649