เขาค้อวัลเล่ย์รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ 16-18 ธันวาคม 2557

จำนวนนักเรียน 167 คน เป็นเด็กห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมมีทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษนะครับ
Visitors: 234,981