รร. วิเศษไชยชาญ ตันติวิทยาภูมิ จ. อ่างทอง

7-9 ตุลาคม 2556 ณ หาดสามร้อยยอด อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สนุกม๊วกๆๆ
Visitors: 234,981